คุณ ศิริพิชยา
089 639 1456
 

 

Username 
 

Password  Forget Username/Password

 

2019-12-19     วุฒิกร
2020-02-05     กฤษฎา
2020-02-05     ธนัช
2020-02-17     กาญจนวดี
2020-05-05     ศิริวัฒน์
2020-05-05     บุญมา
2020-05-12     วรรณา
2020-06-20     จรรยา
2020-06-20     ญาณิศา
2020-06-20     พลอยไพลิน
2020-06-20     ศิริวัฒน์
2020-07-16     ณัฐวัฒน์
2020-08-14     ชนะพล

 
WOW ..!!!

ขอแสดงความยินดีกับท่านมีบุญมากๆ และโชคดีมากๆที่มาเจอเว็บไซต์ของเรา ทันทีที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทของเราประตูแห่งความรวยได้เปิดให้กับชีวิตท่านแล้วมาร่วมเป็นต้นสายขยายงานกับพวกเราวันนี้ ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 10 ล้าน บาท จากตัวแทนฯคุณภาพเพียง 5 พันคนเท่านั้น  แล้วท่านเป็น "ผู้เลือก" เองว่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่ ???

 สถิติวันนี้      

37 คน

 สถิติเมื่อวาน

6 คน

 สถิติเดือนนี้

391 คน

 สถิติปีนี้

20751 คน

 สถิติทั้งหมด

3456499 คน

นับตั้งแต่ 2007-10-03
ทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  ใบทะเบียนพาณิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง จากคปภ.  
  แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย  
 
 
 
 
 
   
 
     
 

 My Product & Services

 

การให้บริการด้านประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต

           การบริการประกันภัยแบบครบวงจร เพื่อรองรับความเสี่ยงของทุกครัวเรือนเพื่อความอบอุ่น และมั่นคงในความสูญเสียที่มิอาจป้องกันได้ แต่บรรเทาได้ด้วยการประกันที่ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ

 

ประเภทของการรับประกันวินาศภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยรถยนต์ : พรบ, ประกันประเภท 1, 3 และ 5 (2+, 3+)
บริการ 24 ชั่วโมง คุ้มครองทันที ส่งตรงถึงบ้าน ฟรี!

 

เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ทุกประเภท

 

          ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
          ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ขับขี่

บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน 
15,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
35,000

          ความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกาย สำหรับผู้ประสบภัย

บาดเจ็บ / คน ในวงเงินไม่เกิน
50,000
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต / คน ในวงเงินไม่เกิน
200,000
รักษาพยาบาลรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 20 วัน ในวงเงินไม่เกิน

200

 

ประเภทยนต์ รหัส ส่วนบุคคล รหัส รับจ้าง / ให้เช่า
สุทธิ ภาษี อากร รวม สุทธิ ภาษี อากร รวม

รถจักรยานยนต์
ไม่เกิน 75 CC.
เกิน 75 CC. ถึง 125 CC.
เกิน 125 CC. ถึง 150 CC.
เกิน 150 CC.

1.30
A
B
C
D

150.00
300.00
400.00
600.00

10.57
21.14
28.14
42.21

1.00
2.00
2.00
3.00

161.57
323.14
430.14
645.21
2.30,3.30
A
B
C
D

150.00
350.00
400.00
600.00

10.57
24.64
28.14
42.21

1.00
2.00
2.00
3.00

161.57
376.64
430.14
645.21

รถสามล้อเครื่อง
ในเขต กทม.
นอกเขต กทม.
สามล้อแปรสภาพ(สกายแลป)

1.70
A
B
1.71

720.00
400.00
400.00

50.61
28.14
28.14

3.00
2.00
2.00

773.61
430.14
430.14
2.70,3.70
A
B
2.71,3.71

1,440.00
400.00
400.00

101.22
28.147
28.147

6.00
2.00
2.00

1,547.22
430.14
430.14
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 600 42.21 3.00 645.21 2.10,3.10 1,900.00 133.56 8.00 2,041.56

รถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ขนาดที่นั่ง)
ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง

1.20
A
B
C
D

1,100.00
2,050.00
3,200.00
3,740.00

77.35
144.13
224.91
262.85

5.00
9.00
9.00
15.00

1,182.35
2,203.13
3,437.91
4,017.85
2.20,3.20
A
B
C
D

2,320.00
3,480.00
6,660.00
7,520.00

163.10
244.58
468.09
528.57

10.00
14.00
27.00
31.00

2,493.10
3,738.58
7,155.09
8,079.57

รถยนต์โดยสารหมวด 4 (วิ่งระหว่างอำเภอ 
กับ อำเภอในจังหวัด)

ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
เกิน 15 ที่นั่ง ถึง 20 ที่นั่ง
เกิน 20 ที่นั่ง ถึง 40 ที่นั่ง
เกิน 40 ที่นั่ง


E
F
G
H


1,580.00
2,260.00
3,810.00
4,630.00


111.09
158.90
267.82
325.43


7.00
10.00
16.00
19.00


1,698.09
2,428.90
4,093.82
4,974.43

รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม
ไม่เกิน 3 ตัน
เกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน
เกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน
เกิน 12 ตัน

1.40
A
B
C
D

900.00
1,220.00
1,310.00
1,700.00

63.28
85.75
92.12
19.49

4.00
5.00
6.00
7.00

967.28
1,310.75
1,408.12
1,826.49
2.20,3.20
A
B
C
D

1,760.00
1,830.00
1,980.00
2,530.00

123.76
128.66
139.16
177.87

8.00
8.00
8.00
11.00

1,891.76
1,966.66
2,127.16
2,718.87

รถยนต์บรรทุก น้ำมันเชื้อเพลง แก๊ส กรด
ไม่เกิน 12 ตัน
เกิน 12 ตัน

1.40
A
B

1,680.00
2,320.00

118.09
163.10

7.00
10.00

1,805.09
2,493.10
2.42,3.42
A
B

1,980.00
3,060.00

139.16
215.00

8.00
13.00

2,127.16
3,288.11

หัวลากจูง

1.50 2,370.00 166.60 10.00 2,546.60 2.50,3.50 3,160.00 222.11 13.00 3,395.11

รถพ่วง

1.60 600.00 42.21 3.00 645.21
600.00 42.21 3.00 645.21

รถยนต์ป้ายแดง

4.01 1,530.00 107.59 7.00 1,644.59 4.01 1,530.00 107.59 7.00 1,644.59

รถใช้งานเกษตรตามกฎหมายรถยนต์

4.06 90.00 6.37 1.00 97.37 4.06 90.00 6.37 1.00 97.37

รถยนต์ประเภทอื่นๆ

4.07 770.00 54.18 4.00 828.18 4.07 770.00 54.18 4.00 828.18

รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อ
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน


1.30E
1.70E
1.10E

300.00
500.00
600.00

21.14
35.14
42.21

2.00
2.00
3.00

323.14
537.14
645.21

2.30E,3.30E
2.70E,3.70E
2.70E,3.70E

350.00
1,440.00
1,900.00

24.64
101.22
133.56

2.00
6.00
8.00

376.67
1,547.22
2,041.56

หมายเหตุ

1.รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้า มาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามพิกัดปีพศ.2548

2.ให้นำอัตราเบี้ยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแยกตาม CC. มาใช้กับรถจักรยานยนต์สามล้อดัดแปลงสำหรับคนพิการโดยอนุโลม


 


 
ประกันชีวิต
ประกันภัยรถยนต์
รับทำประกันภัย
รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต
รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์
ตัวแทนประกันรถยนต์
6395
 

  

Powered by AIWEB