คุณ ศิริพิชยา
089 639 1456
 

 

Username 
 

Password  Forget Username/Password

 

2019-12-19     วุฒิกร
2020-02-05     กฤษฎา
2020-02-05     ธนัช
2020-02-17     กาญจนวดี
2020-05-05     ศิริวัฒน์
2020-05-05     บุญมา
2020-05-12     วรรณา
2020-06-20     จรรยา
2020-06-20     ญาณิศา
2020-06-20     พลอยไพลิน
2020-06-20     ศิริวัฒน์
2020-07-16     ณัฐวัฒน์
2020-08-14     ชนะพล

 
WOW ..!!!

ขอแสดงความยินดีกับท่านมีบุญมากๆ และโชคดีมากๆที่มาเจอเว็บไซต์ของเรา ทันทีที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทของเราประตูแห่งความรวยได้เปิดให้กับชีวิตท่านแล้วมาร่วมเป็นต้นสายขยายงานกับพวกเราวันนี้ ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 10 ล้าน บาท จากตัวแทนฯคุณภาพเพียง 5 พันคนเท่านั้น  แล้วท่านเป็น "ผู้เลือก" เองว่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่ ???

 สถิติวันนี้      

19 คน

 สถิติเมื่อวาน

6 คน

 สถิติเดือนนี้

373 คน

 สถิติปีนี้

20733 คน

 สถิติทั้งหมด

3456481 คน

นับตั้งแต่ 2007-10-03
ทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  ใบทะเบียนพาณิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง จากคปภ.  
  แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย  
 
 
 
 
 
   
 
     
 

 การใช้บริการประกันภัย

 

 ขั้นตอนการส่งงานสำหรับสมาชิก

 
 ขั้นตอนการแจ้งทำประกันภัยภาคสมัครใจ

1.

แฟ็กซ์ อีเมล์ ไลน์ หรือโทรศัพท์แจ้งข้อมูลในกรมธรรม์ปีที่แล้ว โดยเขียนชื่อ-นามสกุล บริษัทประกันที่ต้องการ รหัสสมาชิก ใบโอนเงิน และเบอร์โทรศัพท์ หากต้องการส่วนลดเพิ่มโปรดแจ้งด้วยว่าลดในส่วนใด

2.

รอเลขรับแจ้ง (สมาชิกสามารถใช้เลขนี้แจ้งเคลมได้ระหว่างรอกรมธรรม์ฉบับจริง)

3.

เมื่อสมาชิกโอนเงินมาที่บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้าโดยตรง หรือมอบให้สมาชิกนำไปให้กับลูกค้า

4.

การโอนโค๊ตหรือย้ายตัวแทนทำได้ โดยขอให้ลูกค้าสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองถูกต้อง (บางบริษัทไม่สามารถโอนโค๊ตได้ แก้ไขโดยการเปลี่ยนบริษัท)

 ขั้นตอนการแจ้งทำพรบ.(ภาคบังคับ)

1.

สั่งซื้อที่บริษัทหรือศูนย์บริการ

2.

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ แฟ็กส์ อีเมล์ หรือไลน์

 การใช้บริการสำหรับลูกค้า

 ขั้นตอนการให้ข้อมูลเช็คเบี้ยประกัน

วิธีที่ 1

ส่งสำเนากรมธรรม์ปีที่แล้วทางแฟกซ์ อีเมล์ หรือไลน์

วิธีที่ 2

ดาวน์โหลด  เพื่อกรอกข้อมูลประกันภัยส่งทางอีเมล์ ไลน์

วิธีที่ 3

ทางเว็บไซต์

 ขั้นตอนการรับความคุ้มครอง

1.

ยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้า

2.

ลูกค้าชำระเงินค่ามัดจำการออกกรมธรรม์ 500 บาท หรือชำระทันทีที่แจ้งงาน

3.

รับทราบหมายเลขรับแจ้งประกัน

4.

รถของท่านได้รับการคุ้มครองทันที
 ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

วิธีที่ 1

ชำระโดยตรงกับบริษัท

วิธีที่ 2

ชำระโดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, เว็บไซต์ของธนาคาร, เครื่อง ATM, ธนาคารทางโทรศัพท์

วิธีที่ 3

ชำระโดยเช็ค(นิติบุคคล) สั่งจ่ายในนาม "บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด" หรือ "บริษัทประกันภัย" ขีดคร่อม "A/C PAYEE ONLY" (ระบุเลขที่กธ.หลังเช็ค)

วิธีที่ 4

ชำระผ่านบัตรเครดิต เช่น บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์ โดยกรอกแบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต พร้อมสำเนาบัตรเครดิต ส่งมาที่บริษัท
 ประเภทการชำระเบี้ยประกัน

1.

การชำระเบี้ยประกันด้วยเงินสด (งวดเดียว) 
 

1.

ลูกค้าสามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันประเภท 1, 3 และ 5 ซึ่งไม่รวมพรบ.(ชำระเงินสด)

2.

ชำระงวดเดียว (หักค่าคอมฯแล้ว) หรือวางเงินมัดจำ 500 บาท ส่วนที่เหลือชำระ เมื่อกรมธรรม์ฉบับจริงออกหรือก่อนวันคุ้มครอง ขึ้นอยู่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทุกธนาคาร, เว็บไซต์ของธนาคาร, เครื่อง ATM, ธนาคารทางโทรศัพท์

ช่องทางการชำระเงินพิเศษของบริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด

2.

การชำระเบี้ยประกันด้วยเงินผ่อน เลือกผ่อนได้สูงสุดถึง 4 งวด หักค่าคอมมิชชั่น 1-6% ลูกค้าไม่เสียดอกเบี้ย

2.1

ลูกค้าสามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันประเภท 1, 3 และ 5 ซึ่งไม่รวมพรบ.(ชำระเงินสด)

2.2

สมาชิกยื่นเอกสารขอผ่อนค่าเบี้ยประกันในวันที่แจ้งงาน พร้อมหลักฐาน ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงค์ขอผ่อนเบี้ย (สำหรับสมาชิก) และใบโอนเงิน

2.3

จำนวนเงินผ่อนชำระแต่ละงวด ใช้จำนวนเงินที่ขอผ่อนหารจำนวนงวดที่ขอผ่อน โดยผ่อนเท่ากันทุกงวด

2.4

งวดที่ 1 ชำระทันที ณ วันแจ้งงาน งวดต่อไปชำระตามรอบของบริษัท ดังนี้

 วันที่ทำสัญญา   1 - 10 ให้ชำระงวดที่ 2 ในวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน ส่วนงวดต่อไปทุกวันที่ 30 ของเดือนต่อไป  

 วันที่ทำสัญญา 11 - 20 ให้ชำระงวดที่ 2 ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ส่วนงวดต่อไปทุกวันที่ 10 ของเดือนต่อไป

 วันที่ทำสัญญา 21 - 31 ให้ชำระงวดที่ 2 ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ส่วนงวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือนต่อไป

2.5

เอกสารการผ่อนชำระของผู้เอาประกัน(ลูกค้า) เป็นหน้าที่ของสมาชิกต้องติดตาม และจัดส่งให้ถึงบริษัท ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ขอทำสัญญาผ่อนชำระ หากเกินกำหนด 7 วัน บริษัทยังไม่ได้รับสัญญาผ่อนชำระ บริษัทขอระงับความคุ้มครองชั่วคราวและยกเลิกสัญญาผ่อน เป็นระบบเงินสด และให้ชำระค่าเบี้ยประกันทันที หากเกินกว่า 15 วันแล้ว ไม่ได้รับชำระค่าเบี้ยประกัน บริษัทขอยกเลิกความคุ้มครองทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.6

ชื่อลูกค้าผู้ขอผ่อนเบี้ย ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้เอาประกันเท่านั้น และเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทขอยกเลิกสัญญาผ่อนชำระ และปรับเป็นระบบเงินสดทันที

2.7

ระหว่างสัญญาผ่อนชำระ หากมีการเคลมและมีความเสียหายไม่เกินค่าเบี้ยประกัน สามารถเคลมและผ่อนเบี้ยได้ตามปกติ หากค่าความเสียหายสูงกว่าค่าเบี้ยประกัน ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดทันที

2.8

สามารถทำสัญญาผ่อนได้สูงสุด 4 งวด โดยมีค่าธรรมเนียม (หักส่วนลด) ดังนี้

 ผ่อน 2 งวด กรมธรรม์ประเภท 1 คิดค่าธรรมเนียม 1% ประเภท 3, 5 และอื่นๆ ค่าธรรมเนียม 2% 
 ผ่อน 3 งวด กรมธรรม์ประเภท 1 คิดค่าธรรมเนียม 2% ประเภท 3, 5 และอื่นๆ ค่าธรรมเนียม 4% 
 ผ่อน 4 งวด กรมธรรม์ประเภท 1 คิดค่าธรรมเนียม 3% ประเภท 3, 5 และอื่นๆ ค่าธรรมเนียม 6% 

2.9

ระหว่างผ่อนชำระ หากขอปิดสัญญาผ่อนก่อนกำหนด คิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมที่ทำสัญญาขอผ่อนเบี้ยประกันไว้

2.10

ระหว่างผ่อนชำระ หากผิดนัดชำระ จนมีผลให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์ไม่มีคืนเงินค่าผ่อนชำระใดๆทั้งสิ้น

2.11

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามค่างวดที่เหลือหลังจากงวดที่ 1 กับลูกค้าโดยตรง

3.

การชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต
ยินดีรับบัตรเครดิต เช่น บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์

บัตรวีซ่า

บัตรมาสเตอร์
โดยกรอกแบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตของบริษัทประกันภัย ไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมสำเนาบัตรเครดิต ส่งมาที่บริษัท

บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันภัย จำกัด

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จำกัด

บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด

บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ

1.

กรณียกเลิกการแจ้งงาน ไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำ 500 บาท

2.

กรณียกเลิกกรมธรรม์ คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราการคืนเบี้ยระยะสั้น

3.

เอกสารการผ่อนที่ต้องส่งให้บริษัทภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งงานทำสัญญาผ่อน
 หนังสือแสดงความจำนงค์ขอผ่อนเบี้ยประกัน (สำหรับสมาชิก)
 สัญญาให้สินเชื่อประกันภัยรถยนต์ (สำหรับลูกค้า)
 สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า (ชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัย)
 สำเนาทะเบียนบ้านลูกค้า
 สำเนาทะเบียนรถลูกค้า
 หนังสือขอยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้า (กรณีผิดนัดชำระหนี้)

 

 ขั้นตอนการส่งมอบกรมธรรม์

วิธีที่ 1

ต่างจังหวัด จัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถ้าต้องการ EMS เพิ่มอีก 20 บาท

วิธีที่ 2

กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งด้วยพนักงาน หรือทางไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่บริษัท
ลูกค้าที่ต้องการส่วนลดมาก...เต็มพิกัด ท่านต้องเตรียมจัดสิ่งเหล่านี้ส่งมาพร้อมกัน เพื่อการเสนอราคาที่ถูกต้อง ชัดเจน

1.

ข้อมูลประวัติดี หมายถึงประวัติที่ไม่มีแจ้งเคลม

2.

สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ของกรมธรรม์เดิม ได้ส่วนลดแน่นอน 10%

3.

แจ้งระบุผู้ขับขี่ จะได้ส่วนลดอย่างน้อย 10% หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ (ระบุได้ 2 คน ยึดถืออายุน้อยเป็นหลัก )

4.

ส่วนลดหมู่ ถ้ามีรถยนต์อยู่ในพอร์ตเดียวกัน 3 คันขึ้นไป ถ้ามีรถยนต์จำนวนมากเป็น Fleet กรุณาส่งรายละเอียดรถทั้งหมด เพื่อขออนุมัติส่วนลดพิเศษ


 ขั้นตอนการติดต่อและส่งเบี้ยประกัน

1.

การสั่งทำพรบ. เมื่อสอบถามยอดเบี้ยโอนเงินแล้ว ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านสะดวก เป็นยอดหักค่าคอมมิชชั่นแล้ว
    การหักค่าคอมมิชชั่น คิดจากเบี้ยสุทธิ (ไม่รวมภาษีและอากร) เช่น  เบี้ยรวม (รวมค่าภาษี+อากร) พรบ.รถยนต์ 645.21 บาท x 93.09% จะได้เบี้ยสุทธิ 600 บาท (ไม่รวมค่าภาษี+อากร) ยอดที่ใช้คำนวณค่าคอมมิชชั่น 600 บาท มีค่าคอมฯ 30% (หรือคิดเป็นเงิน 180 บาท) ดังนั้น ยอดโอนค่าเบี้ยประกันส่งบริษัท 600 x 30% = 180 บาท จะได้เท่ากับ 645.21 - 180 = 465.21 บาท
     

2.

การแจ้งงานทำประกันชั้น 1, 3 และ 5
 

 1.

การคิดเบี้ยสุทธิ ให้นำเบี้ยรวมค่าภาษี+อากร คูณ 93.09% หาร 100 ตลอด (ใช้วิธีเดียวกับข้อ 1)

2.

เช็คเบี้ยประกัน(เฉพาะชั้น 1)โดยกรอกใบขอเช็คเบี้ย หรือส่งตารางกรมธรรม์ปีที่แล้ว ส่งทางแฟ็กส์ เมล์ หรือคีย์ผ่านเว็บไซต์ วิธีนี้จะสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ส่วนประกันประเภท 3 และ 5 ไม่ต้องเช็คเบี้ยประกัน ดูเบี้ยประกันและความคุ้มครองได้จากเว็บไซต์ หรือแบบประกันในชุดสมัคร

3.

เจ้าหน้าที่จะแจ้งเบี้ยประกัน ทุนประกันของแต่ละบริษัท พร้อมเลขที่คิว

4.

นำเบี้ยประกันที่ได้เสนอต่อลูกค้า ถ้าลูกค้าตกลงทำประกัน

5.

โทรศัพท์แจ้งงานกับเจ้าหน้าที่ หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ โดยอ้างอิงเลขที่คิว พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ และก่อนโอนค่าเบี้ยประกันให้สอบถามยอดโอนกับเจ้าหน้าที่

6.

กรมธรรม์ออก ทางบริษัทจะแฟ็กส์หรือเมล์หน้าตารางกรมธรรม์ให้สมาชิก เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า

7.

เมื่อทางบริษัทได้รับเงินแล้ว จะส่งกรมธรรม์ตัวจริงให้สมาชิกหรือลูกค้า และโอนค่าคอมมิชชั่นให้สมาชิกตามรอบบิลที่กำหนดไว้
[to top]


                                                                             
 


 
ประกันชีวิต
ประกันภัยรถยนต์
รับทำประกันภัย
รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต
รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์
ตัวแทนประกันรถยนต์
6395
 

  

Powered by AIWEB